Bunad og Biletvev

   

 

                                                                  

                                                                                                                         

 

Biletvev

 

  

 Her syner me korleis dei ferdige bileta vært sjåande ut når dei er vevd. prisliste for "pakken" av dei einskilde bileta finn du ved prisliste.

Me legg ut fleire bilete så snart dei vert klare.

Me gjer merksam på at fargane vil kunna variera eindel alt etter maskininstillingane du har på datamaskinen din. Dei kan og avvika noko frå originalen då scanninga av bilete ikkje heilt nøyaktig gjengjer dei riktige fargane.

 

              

Nr. 1                                               

    

Liten blåfugl
Storleik: A 36 x 22 cm

               B 50 x 31 cm

Teiknar av Dagfinn Instanes.    

 

 

  Nr. 2       

Rike Ragna

Storleik: 73 x 88 cm

Teiknar av Dagfinn Instanes

 

Nr. 3

Jenter og geiter

Storleik: 73 x 109 cm

Teikna av Dagfinn Instanes

 

Nr. 4

Pusane

Storleik: 48 x 26 cm

Teikna av Dagfinn Instanes

 

Nr. 5

Pan

Storleik: 29 x 40 cm

Teikna av Brit Svenni

 

Nr. 6

Huldrene i Sima

Storleik: 72 x 51 cm

Teikna av Britt Svenni

 

Nr. 7

Friar

Storleik: 76 x 92 cm

Teikna av Britt Svenni

 

Nr. 8

Sommarfiske

Storleik: 53 x 59 cm

Teikna av Øyvind Sand

 

Nr. 9

Kvitebjørn Kong Valemon

Storleik: 78 x 55 cm

Teikna av Liv Eitrheim

 

Nr. 10

Dronning Ragnhild

Storleik: 75 x 53 cm

Fritt etter E. Werenskiold v/ Marilyn Vee

 

Nr. 11

Kristus og borna

Storleik: 42 x 30 cm

Teikna av Liv Eitrheim

 

Nr. 12

Leike

Storleike: 47 x 31,5 cm

Teikna av Brit Svenni

 

Nr. 13

 

Kinn

Storleik: 76 x 87 cm

Teikna av Marilyn Vee

 

Nr. 14

Arktisk Sommer

Storleik: 75 x 53 cm

Teikna av Marilyn Vee

 

Nr. 15

Arktisk busetning

Storleik: 42 x 30 cm

Teikna av Marilyn Vee

 

Nr. 16

Stjernestøv

Storleik: 49 x 35,5 cm

Teikna av Marilyn Vee

 

Nr. 17


Sumaralv

Storleik: 36 x 50 cm

Teikna av Britt Svenni

 

Nr. 18

Blå haust

Storleik: 36 x 50 cm

Teikna av Britt Svenni

 

Nr. 19

Vinterdronning

Storleik: 50 x 36 cm

Teikna av Brit Svenni

 

Nr. 20

Vårdråpe

Storleik: 50 x 36 cm

Teikna av Brit Svenni

 

Nr. 21

Mot ope hav

Storleik: 55 x 70 cm

Teikna av Sigrun Garborg Sande

 

Nr. 22

Hausttonar

Storleik: 36 x 50 cm

Teiknar av Brit Svenni

 

Nr. 23

Klungerrosa

Storleik: 70 x 53 cm

Teikna av Sigrun Garborg Sande

 

Nr. 24

Nattsvermar

Storleik: 70 x 50 cm

Teikna av Sigrun Garborg Sande

 

Nr. 25

Den nye mora

Storleik: 50 x 35,5 cm

Teikna av Liv Vatle. Etter ein novelle av Oskar Braaten

 

Nr. 26

Pippi Langstrømpe

Storleik: 80 x 57 cm

Teikna av Sigrun Garborg Sande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Arktisk Sommer

Etter eit opphald på fantastiske Svalbard visste eg at noko av inntrykka måtte komme ut gjennom veven. Valet fell på dette nydelege fjellet som ligg på Prins Karls forland.

 

Å eg veit meg eit land

langt der oppe mot nord,

med ei lysande strand

mellom høgfjell og fjord.

Der eg gjerne er gjest,

der mitt hjarta er fest

med die finast band.

Å eg minnest, eg minnest så vel dette land!

 

Og eg lengtar så tidt

Dette landet å sjå,

og det areg meg så blidt,

når eg langt er ifra.

Men den vaknande vår

vert min saknad så vår

så mest gråta eg kan.

Å eg minnest, eg minnest så vel dette land!