Rammer og Stativ

 

 

 

Rammer 

 

 

Ramma er laga i tre storleikar: 55 cm, 70 cm. og 80 cm. renningbreidd.

Spiralar brukar ein for å få ulik tettleik på renninga. Sidene kan regulerast og lengda på renninga kan varierast. Vevnaden skal dragast ned og opp på baksida av ramma etter kvart som arbeidet veks fram. Ein har alltid god arbeidsstilling.

Me sel og eit hefte om rammevev som syner renning av ramma og ein del vevteknikkar. Pris kr. 100.-

Bruksanvisning for Eva-ramma kan og fåast på Svensk, Engelsk og Japansk.

 

 

Stativ til eva - ramma

 

 

 

Stativet høver til alle storleikar. Det gjev ein god arbeidsstilling. Når ein slår beina saman og set stativet opp mot veggen, tek det liten plass, og det er lett å flytta.

Det er under utarbeiding eindel tilleggsutstyr som kan monterast på stativet, for å lettera kunne leggja frå seg utstyr i samband med vevarbeidet

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leike

Desse rima har Brit Svenni funne i ei gammal bok som inneheld Rim og Regler. "Leike" teikna ho etter eit besøk på eit museum der ho såg ein gammal leikehest av tre.

 

 

Den fine fruen kommer her

I silkesko og fløyelsklær

Og hesten er så lett som fjær.

 

Til England i regn og blest.

Jeg reiser på gyngehest

   

 

           

 

 

Bunad og Biletvev